Prymas Polski ks. kard. August Hlond podczas przemówienia. Widoczni także m.in.: metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha (siedzi na lewo od ks. kard. Hlonda), biskup śląski Stanisław Adamski (siedzi na prawo od ks. kard. Hlonda), biskup polowy WP Józef Gawlina (siedzi 1. z prawej).

Fotografia z lat 1933-1939.