Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: minister komunikacji Alfons Kuhn (w środku), minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor (na lewo od ministra komunikacji), Kordian Józef Zamorski (2. z lewj na 1. planie, w mundurze), naczelnik budowy magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia Józef Nowkuński (3. z prawej), generał Jakub Krzemieński, dyrektor Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie Witold Bieniecki (1. z prawej).

Fotorgafia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.