Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in : marszałek Józef Piłsudski (siedzi na fotelu), generał Mariusz Zaruski (stoi na przodzie 1. z prawej), minister spraw wewnętrznych generał Felicjan Sławoj-Składkowski (stoi na lewo za J. Piłsudskim), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Gustaw Dobrucki (stoi na prawo za J. Piłsudskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.