Dokument pochodzi z roku 1623. Tuż pod tekstem widnieje podpis łaciński, dający się przetłumaczyć jako "Wawrzyniec Gembicki, Arcybiskup Gnieźnieński" oraz słabo czytelny odcisk pieczęci. Można dostrzec że jest to pieczęć herbowa, przedstawiająca herb rodu Nałęczów (którego gałąź stanowią panowie Gembiccy a w wśród nich także i prymas Wawrzyniec) zwieńczony infułą. Herb Nałęczów daje się też zauważyć w znaku wodnym papieru na którym spisany jest dokument (pod słowem "Gnesnensis" w podpisie i częściowo zakryty pieczęcią).

Dokument ten należy do kolekcji "Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868" przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie pod sygnaturą BJ Rkp. 7915 IV. Tę samą sygnaturę znajdujemy też w zestawieniu bibliografii zamykającym biogram Maksymiliana Przerębskiego,+1639, pióra Janusza Bylińskiego, opublikowany w Polskim Słowniku Biograficznym (tom XXVIII), dostępny także w naszym portalu. W biogramie tym czytamy: "(...) Dla zaokrąglenia swych posiadłości w r. 1623 dokonał zamiany Skrzydłówka na części wsi Małusze Stare, Średnie i Błotne, położone w pow. lelowskim, z konwentem kanoników regularnych w Mstowie, zatwierdzonej przez arcbpa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego. (...)". Jest to właśnie ta transakcja której końcowy fragment tu reprodukujemy.

Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl