Biskupi uczestniczący w pogrzebie wychodzą procesyjnie z Pałacu Arcybiskupiego. Widoczny m.in. arcybiskup metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego Andrzej Szeptycki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego