Fragment uroczystości pogrzebowych w katedrze poznańskiej.