Uczestnicy polowania podczas łowienia ryb na kanale Ogińskiego, przed udaniem się na miejsce polowania. Od lewej widoczni: hrabia Jarosław Potocki, hrabia Maurycy Stanisław Potocki (siedzi), norweski myśliwy Franz Rosenberg i gen. Kazimierz Fabrycy.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego