Uczestnicy polowania przed leśniczówką nad jeziorem Wygonowskim. Widoczni m.in.: hrabia Jarosław Potocki (w środku w jasnej koszuli), hrabia Maurycy Stanisław Potocki (pierwszy z prawej) i gen. Kazimierz Fabrycy (drugi z prawej).

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.