Uczestnicy polowania w motorówce, w drodze na miejsce polowania. Od lewej widoczni: hrabia Jarosław Potocki, hrabia Maurycy Stanisław Potocki, gen. Kazimierz Fabrycy i norweski myśliwy Franz Rosenberg.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego