Uczestnicy pielgrzymki na dworcu. Widoczni m.in.: administrator apostolski w Katowicach ks. biskup August Hlond (w środku, na pierwszym planie), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Austrii Józef Wierusz-Kowalski (na prawo od ks. bpa Hlonda), sekretarz generalny Ligi Katolickiej Administracji Apostolskiej Górnego Śląska ks. Józef Gawlina (na prawo za ks. biskupem Hlondem), radca legacyjny Poselstwa RP w Wiedniu hr. Karol Romer (na prawo za posłem Wierusz-Kowalskim), biskup częstochowski Teodor Kubina (4. z prawej na pierwszym planie).

Fotografia z lat 1925-1926.