Fotografia wykonana podczas przyjęcia wydanego przez konsula generalnego Polski w Bytomiu Aleksandra Szczepańskiego (w trzecim rzędzie). Widoczny m.in.: śpiewak Jan Kiepura (siedzi drugi z lewej).

Fotografia z lat 1922-1928 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego