Pomnik zaprojektowany przez Cypriana Godebskiego odsłonięto w setną rocznicę urodzin poety 24 grudnia 1898 roku.  Posąg został odlany we Włoszech, a kolumna i cokół wykonane z dwóch odmian granitu pochodzacego z Baveno w Piemoncie. Kunszowtne ogrodzenie pomnika zostało zaprojektowane przez Zenona Chrzanowskiego i wykonane w w Warszawie w firmie Zielezińskiego. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza, wykonana 10.04.2018 r.