Pomnik dłuta Mieczysława Weltera, z roku 1980, brąz, przed Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu). Zdjęcie: Kaj Małachowski, 3 maja 2019.