Monument w formie metalowego graniastosłupa o trójkątnej podstawie, postawiono przed głównym wejściem do gmachu w 2007 roku. Na każdej z trzech ścian pomnika wyeksponowane jest nazwisko jednego z "pogramców Enigmy".  Dzieło upamiętnia Henryka Zygalskiego, Mariana Rejewskiego i  Jerzego Różyckiego, którzy przyczynili się do rozpracowania  niemieckiej maszyny szyfrującej. Pomnik zaprojektowali Grażyna Bielska-Kazakiewicz i Mariusz Kozakiewicz. U dołu monumentu znajduje się inskrypcja z biogramami kryptologów. Na drugim planie widać  małą wystawę „Pogromcy Enigmy”, która mieści się w kontenerze stylizowanym na maszynę Enigma.  

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 20.06.2018 r.