Autorem rzeźby jest Józef Opala.

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 31.05.2019 r.