Obraz olejny z 1798 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.