Obraz olejny z 1718 roku ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.