Obraz z początku XVIII w. z Bazyliki Mniejszej w Węgrowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.