Obraz z 1883 roku będący kopią wcześniejszego portretu biskupa z kościoła Franciszkanów w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: sdm.upjp2.edu.pl