Odbitka graficzna z lat 1747-1758 opublikowna przez Drukarnię Radziwiłłowską w Nieświeżu.