Obraz olejny z ostatniej ćwierci XIX w. przechowywany w Pałacu Biskupim w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: sdm.upjp2.edu.pl.