Litografia autorstwa Ludwika Horwarta w: Józef KOŚMIŃSKI; Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem krótkim ich życia przez J.P.L.W. Kośmińskiego wydane; Warszawa 1829-1830.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn.: A.4907. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl