Obraz olejny z 1809 roku. Znajduje się w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.