Obraz olejny z 1763 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie