Obraz olejny z około 1800 roku ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie