Obraz z 1718 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).