Obraz olejny z 1709 roku zagrabiony przez Niemców  w czasie wojny z Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Dzieło to znajduje się na liście strat wojennych Wydziału Restytucji Dóbr Kultury MKiDN.