Obraz olejny z ok. 1670 roku ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa w Kownie.