Sportretowana była żoną Antoniego Wilhelma Radziwiłła.  

Obraz olejny z 1897 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.