Obraz z 1758 roku z katedry w Łowiczu (po konserwacji przeprowadzonej w 2020 r.)