Obraz olejny z XVII wieku, ze zbiorów Muzeum Ziemi Miechowskiej.