Obraz z XVIII wieku. 

Źdródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.