Portret olejny z 1603 roku ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.