Obraz olejny z 1600 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.