Za stołem prezydialnym od lewej siedzą: wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, wiceminister spraw wojskowych Janusz Głuchowski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, przewodniczący komisji Kazimierz Światopełk-Mirski, referent poseł Jan Hołyński, na prawo pod oknem dyrektor Gabinetu Ministerstwa Skarbu Wiktor Martin.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.