Siedzi od lewej: prof. Stefan Dziewulski, Ludwik Górski, Józef Kozłowski, Wojciech Roztworowski, Kazimierz Natanson, Stanisław Janicki, Stanisław Bukowiecki, ks. bp. Przeździecki, Antoni Łuniewski, prof. Józef Mikułowski-Pomorski, marszałek TRS Wacław Niemojowski, Artur Śliwiński, Andrzej Maj, Błażej Stolarski, Władysław Studnicki, Stanisław Dzierzbicki, Ludomir Grendyszyński, Michał Kaczorowski, Włodzimierz Kunowski, książe Franciszek Radziwiłł, Józef Piłsudski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.