Uroczyste powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (piąty z lewej) w pałacu hrabiego Maurycego Potockiego. Widoczni m.in. hrabia Maurycy Potocki, żona Maurycego Potockiego Maria Brydzińska, premier Walery Sławek (szósty z lewej), wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki (siódmy z lewej), minister reform rolnych Witold Staniewicz (dziewiąty z lewej), minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, adiutant prezydenta rotmistrz Wacław Calewski (czwarty z lewej), adiutant prezydenta kapitan Bolesław Suszyński (pierwszy z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego