Metropolita Krakowski Adam Sapieha, prymas August Hlond, ks. Bolesław Pilipiak, ks.Wawrzynowicz i archeolog Zdzisław Rajewski (stoją od prawej) na terenie wykopalisk.