Goście przed wejściem na stadion sportowy pod Krokwią. Idą od prawej na pierwszym planie: gen. Aleksander Narbutt-Łuczyński, gen. Kazimierz Sawicki, gen. Bronisław Regulski, gen. Tadeusz Kasprzycki, wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.