Rzeźba przedstawiająca Czesława Miłosza, dłuta Witolda Cęckiewicza, odsłonięta w roku 2013, w budynku Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (Sławkowska 17).

Fot.: Kaj Małachowski (FINA/iPSB), 6 marca 2024.