Fotografia z 1934 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego