Miedzioryt, który wydał  Claude Auguste Berey w Paryżu w latach 1701-1730.