Obraz olejny z około 1731 roku. Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons. .