Portret znajdujący się w zbiorach Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Źródło kopii cyfrowej: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie.