Członkowie prezydium na tle pocztów sztandarowych. Widoczni m.in.: ks. kardynał August Hlond (7 z lewej)), prof. Romuald Paczkowski (trzeci z lewej), prezes Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej ks. prałat Józef Prądzyński (przy trybunie), ks. dr Nikodem Mędlewski (ósmy z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego