Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 10 obejmuje portrety następujących osób:

 • LUBOMIRSKI, Stanisław, książę (145.)
 • LUBOMIRSKI, Edward, książę (146.)
 • LUDWIK (król) (147.)
 • LUDWIKA z Gonzagów (królowa) (148.)
 • ŁASKI, Jan (149.)
 • ŁUBIEŃSKI, Władysław, arcybiskup (150.)
 • ŁUBIEŃSKI, Feliks (151.)
 • ŁUSZCZEWSKI, Jan (152.)
 • MACIEJOWSKI, Wacław Aleksander (153.)
 • MADALIŃSKI, Józef (154.)
 • MAGNUSZEWSKI, Dominik (155.)
 • MAJORKIEWICZ, Jan (156.)
 • MALCZ, Wilhelm (157.)
 • MAŁACHOWSKI, Jan (158.)
 • MAŁACHOWSKI, Nepomucen (159.)
 • MAŁACHOWSKI, Stanisław (160.)