Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 11 obejmuje portrety następujących osób:

 • MATUSZEWICZ, Tadeusz (161.)
 • MICKIEWICZ, Adam (162.)
 • MICHAŁ Korybut Wiśniowiecki (163.)
 • MIECZYSŁAW I (król) (164.) [w istocie książę Mieszko I nie był królem]
 • MIECZYSŁAW II Gnuśny (165.)
 • MIECZYSŁAW III Stary (166.)
 • MIERZYŃSKI, Andrzej (167.)
 • MINASOWICZ, Józef Dyonizy (168.)
 • MNISZECH, Jerzy (169.)
 • MNISZECH, August (170.)
 • MNISZECH, Michał (171.)
 • MOKRONOWSKI, Stanisław (172.)
 • MOLSKI, Marcin (173.)
 • MORSZTYN, Jan Andrzej (174.)
 • MOSTOWSKI, Tadeusz (175.)
 • MOSZYŃSKI, Leon (176.)