Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 12 obejmuje portrety następujących osób:

 • MUCZKOWSKI, Józef (177.)
 • MYSZKOWSKI, Piotr (178.)
 • NAKWASKA, Anna (179.)
 • NIKUTA, Marcin (180.)
 • NARBUT, Teodor (181.)
 • NARUSZEWICZ, Adam, biskup (182.)
 • OCIESKI, Jan (183.)
 • OCZAPOWSKI, Michał (184.)
 • OGIŃSKI, Michał, książę (185.) [1730-1800]
 • OLEŚNICKA, Zofia (186.) [Szafrańcówna]
 • OLEŚNICKI, Zbigniew (187.)
 • ORŁOWSKI, Aleksander (188.)
 • OSIŃSKI, Ludwik (189.)
 • OSSOLIŃSKI, Jerzy (190.)
 • OSSOLIŃSKI, Maksymilian (191.) [fundator Ossolineum]
 • OWSIŃSKI, Kazimierz (192.)