Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 13 obejmuje portrety następujących osób:

 • PANCZYKOWSKI, Ludwik (193.)
 • PIASECKI, Wojciech (194.)
 • PITSCHMAN, Józef Franciszek (195.)
 • PLERSCH, Jan Bogumił (196.)
 • PŁOŃSKI, Michał (197.)
 • POCZOBUT. Marcin (198.)
 • PONIATOWSKI, Stanisław (199.) [ojciec Króla]
 • POL, Wincenty (200.)
 • ŁOJKO, Feliks (201.)
 • PONIATOWSKI, Józef, książę (202.)
 • POTOCCY, Jan i Jakób (203.) [Wojewodowie Bracławscy, Jan +1611, Jakub +1613]
 • POTOCKI (Rewera) (204.)
 • POTOCKI, Feliks Kazimierz (205.)
 • POTOCKI, Teodor (206.)
 • POTOCKI, Prot (207.)
 • POTOCKI, Stanisław Kostka (207.)