Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 16 obejmuje portrety następujących osób:

 • SOŁTYK, Kajetan (241.) [(1715-1788), Biskup Krakowski]
 • STACHOWICZ, Michał (242.)
 • STANISŁAW AUGUST (król) (243.)
 • STASZYC, Stanisław (244.)
 • STEFAN Batory (król) (245.)
 • STEFANI, Jan (246.)
 • STRYJKOWSKI, Maciej (247.)
 • SUCHODOLSKI, January (248.)
 • SUŁKOWSKI, Józef książę (249.) [+1798, adiutant Napoleona]
 • ŚWIERZAWSKI, Karol (250.)
 • ŚWIĘCKI, Tomasz (251.)
 • SYRENIUSZ, Szymon (252.) [Szymon Syreński, +1611]
 • SZYDŁOWIECKI, Krzysztof (253.) [(1466-1532), Kanclerz Koronny, Kasztelan Krakowski]
 • SZOPEN (CHOPIN), Fryderyk (254.)
 • SZYMANOWSKI, Józef (255.) [(1748-1801), prawnik, poeta]
 • SZYMANOWSKI, Marcin (256.) [(1775-1830), aktor, tłumacz]